Povijest udruge

35 godina udruge - referat

(iz: navesti izvor !!!)

Listajući zapisnike kroz 35 godina rada udruge smatrali smo važnim napomenuti u kratkim crtama osnivanje, djelovanje i aktivnosti Udruge invalida rada Virovitica.

Osnivačka skupština invalida rada održana je 12.listopada 1970. godine u prostorijama tadašnjeg Zavoda za socijalno osiguranje Virovitica. Osnivačkoj skupštini prisustvovalo je trideset invalida rada, te predstavnik tadašnjeg Saveza boraca Stevo Radlović, tajnik Republičkog odbora Saveza invalida rada Joco Radaković, Vlado Mihalić ispred Zavoda za socijalno osiguranje  i gdin Sertić ispred Udruženja umirovljenika. Na istoj skupštini izabrano je i radno predsjedništvo a za predsjednika je izabran gdin Barić, gdje se odmah pristupilo prijedlozima pa i raspravi o rehabilitaciji invalida rada, izjednačavanjem invalida sa invalidima NOB-a te prijedlozi da više treba raditi na tome da ljudi koji su u radnom odnosu dobiju bolju  zaštitu na radu kako bi bilo što manje nesreća.

Opširnije...

Kratka povijest udruge

(iz: navesti izvor!!!)

Udruga invalida rada Virovitica osnovana je 12.listopada 1970. godine i od 1970. do studenoga 1975. godine bila je smještena u zajedničkoj prostoriji sa Udrugom umirovljenika u Virovitici. U studenom 1975. godine Udruga preseljava u zajednički prostor sa Udrugom slijepih i Udrugom gluhih i nagluhih koje su već imale vlastiti poslovni prostor i profesionalnog blagajničko-administrativnog djelatnika koji je tada počeo obavljati poslove i za Udrugu invalida rada. Zbog neadekvatnog poslovnog prostora (star, vlažan, derutan i nedovoljne površine za potrebe sve tri udruge) od 1975. do 1981. godine radilo se na iznalaženju novog, adekvatnog poslovnog prostora. Ovaj problem riješen je 1981. godine izgradnjom novog prostora u stambenoj zgradi površine 120 kvadrata (četiri uredske kancelarije, dvorana za sastanke i sanitarni čvor) kojeg je financirao tadašnji SIZ socijalne zaštite općine Virovitica i Republička konferencija za rehabilitaciju i zaštitu invalida Hrvatske a koji je prenesen u vlasništvo triju navedenih udruga. Od 1981. godine Udruga djeluje u adekvatnom poslovnom prostoru, a početkom 2002. godine nabavljena je i suvremena oprema za rad (računalo sa printerom, kopirka i fax).

Opširnije...

Udruga invalida rada Virovitica koristi institucionalnu podršku zahvaljujući Razvojnoj suradnji Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva i Ministarstva socijalne politike i mladih u provođenju Pilot - programa sustavne podrške udrugama osoba s invaliditetom.

Logo Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva

 

Copyright © 2013 Udruga invalida rada Virovitica. Pokreće Joomla!. Tekstovi: Arhiva Udurge invalida rada, i drugi izvori navedeni uz tekst.
Design by Linelab, (Framelab template), osmislio Teofil Korotaj. Joomla! je slobodan softver objavljen pod G [Ministarstvo socijalne politike i mladih RH] NU Općom javnom licencom (GPL).